Det hotande grisläget

Textstorlek:

 

Ungefär en vecka före EU-valet i maj kom plötsligt djurhållningen i allmänhet och den danska grishållningen i synnerhet att bli ett hett debattämne.

Bakgrunden var allvarlig. Just då inträffade det fjärde dödsfallet på två år i Danmark till följd av MRSA, en särskild sorts antibiotikaresistenta bakterier som kan över-föras från djur till människa och som nästan 90 procent av de danska grisarna konstaterades vara bärare av.

Detta, plus det vanliga bruket i Danmark att kapa grisarnas svansar, föranledde centerledaren Annie Lööf att kräva bojkott av danskt fläskkött.

Debatten som följde fick enligt alla tillgängliga eftervalsanalytiker en avgörande betydelse för valresultatet och bidrog till att Centerpartiet gjorde sitt bästa EU-val på 19 år.

Svenska folket tog alltså frågan på stort allvar.

Tyvärr, får man väl säga, var den förekomna anledningen till debatten inget snabbt över-gående problem. Tvärtom har nya undersökningar nu i november, på initiativ av Dagens Nyheter, avslöjat att livsmedelsbutiker här i Sverige saluför både danskt och tyskt fläskkött med spår av MRSA-bakterier. Vart femte danskt och vart tjugonde tyskt fläskpaket har visat sig innehålla MRSA.

Boven i dramat anses vara den omfattande användningen av antibiotika i vissa länders djurhållning. I Tyskland är den 13 gånger högre än i Sverige, i Italien och Cypern upp till 30 gånger högre.

Eftersom problemet långt ifrån är över och att det kan påverka åtskilligt mer än ”bara” en valrörelse, har såväl Annie Lööf som den förutvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson var för sig krävt krafttag både här i Sverige och internationellt för att hindra smittan.

För det första behövs det en världsomfattande kris-kommission mot MRSA.

För det andra måste det kunna tas MRSA-prover vid införsel av djur till Sverige.

För det tredje måste tullen ges befogenheter att beslagta antibiotika.

För det fjärde måste det införas ett EU-register för anti-biotikaanvändning.

För det femte måste det ställas högre krav på EU-länder att minska sin antibiotikaanvändning och införas sanktioner mot de länder som inte hörsammar kraven.

Bara i Europa dör 25 000 människor varje år för att vanligt penicillin inte längre fungerar. Bakom detta ligger inte bara en överanvändning av antibiotika inom djurhållningen, utan även inom den vanliga sjukvården. Utan motåtgärder riskerar penicillinet att bli en parentes i läkemedelshistorien.

Den nya rödgröna regeringens landsbygdsminister, so-cialdemokraten Sven-Erik Bucht, har dock välkomnat de båda centerpartisternas initiativ. I ett särskilt brev har han inbjudit Annie Lööf till samtal. Hur hon har ställt sig till Buchts inbjudan är inte känt, men mycket talar för att hon borde tacka ja. Till att börja med för att ta reda på om han har något vettigt att komma med.